Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014

Τα Σεξουαλικά Νερά και η Πηγή

Οι Ινδοί είναι μπερδεμένοι... Ποιός ξέρει από που και πότε κρατάει αυτό το μπέρδεμα. Πιστεύουν ότι ο Γάγγης ή η Θεά Γκάγνγκα η οποία πηγάζει από το κεφάλι του Σίβα, είναι ο Μεσολαβητής ανάμεσα στους Τρείς Κόσμους (εφόσον ήρθε από τον Ουρανό- το Βασίλειο του Μπράχμα) και γι' αυτό πετάνε τους νεκρούς εκεί, για να πάνε στον Ουρανό. Αλλά αυτό είναι ένας κυριολεκτικός τρόπος να δει κάποιος τις γραφές. Ο Θεός Σίβα είναι το Άγιο Πνεύμα, και εκτός από τον Γάγγη που πηγάζει από το κεφάλι του, έχει και τον Θεό Τσάντρα, την Σελήνη. Νερά και Σελήνη και Άγιο Πνεύμα σχετίζονται πολύ στενά. Η Σύζυγιος του Σίβα είναι η Πάρβατι, μια εκδήλωση της Σάκτι, της Αιώνιας Κοσμικής Θεϊκής Μητέρας που κυοφόρησε τους κόσμους. Τα Νερά είναι εκεί που κυοφορούνται οι κόσμοι και ο άνθρωπος. Από τα Νερά προήλθαν όλα, εκεί είναι το Πρωταρχικό Χάος. Τα νερά ήλθαν από τον Ουρανό, η Ψυχή ήρθε από τον Ουρανό και κρυσταλλώθηκε εδώ σε γήινα σώματα. Το Ανώτερο του Σώματος είναι τα Σεξουαλικά Νερά. Μόνο τα Σεξουαλικά Νερά μπορούν να μας γυρίσουν στην Πηγή, στον Ουρανό, όταν οδηγούνται προς τα μέσα και προς τα πάνω. Μέσα στα Νερά είναι το Άγιο Πνεύμα. Χάνοντας τα νερά, εκσπερματίζοντας κάποιος εγκληματεί ενάντια στο Άγιο Πνεύμα, ενάντια στην Ζωή. Πρέπει να γεννηθούμε
άνωθεν βαπτιζόμενοι από Νερό και από Πνεύμα. Αυτή η βάπτιση είναι η Δεύτερη Γέννηση από τα Νερά.

"Ο Ιησούς αποκρίθηκε και του είπε: «Αλήθεια, αλήθεια σου λέω, αν κάποιος δεν αναγεννηθεί, δε δύναται να δει τη βασιλεία του Θεού».  Ο Νικόδημος λέει προς αυτόν: «Πώς δύναται ένας άνθρωπος να γεννηθεί όταν είναι γέρος; Μήπως δύναται να εισέλθει στην κοιλιά της μητέρας του για δεύτερη φορά και να γεννηθεί;»  Αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Αλήθεια, αλήθεια σου λέω, αν κάποιος δε γεννηθεί από νερό και Πνεύμα, δε δύναται να εισέλθει στη βασιλεία του Θεού.  Το γεννημένο από τη σάρκα είναι σάρκα, και το γεννημένο από το Πνεύμα είναι πνεύμα. Μη θαυμάσεις επειδή σου είπα, “εσείς πρέπει να αναγεννηθείτε”.  Ο άνεμος πνέει όπου θέλει, και τη φωνή του την ακούς, αλλά δεν ξέρεις από πού έρχεται και πού πηγαίνει. Έτσι είναι καθένας που έχει γεννηθεί από το Πνεύμα».  Ο Νικόδημος αποκρίθηκε και του είπε: «Πώς δύνανται να γίνουν αυτά;»  Ο Ιησούς αποκρίθηκε και είπε σ’ αυτόν: «Εσύ είσαι ο δάσκαλος του λαού Ισραήλ και δε γνωρίζεις αυτά;"  κατά Ιώαννη κεφ.3

Η κυριολεκτική θρησκεία έχει αγγίξει και την Ινδία. Μόνο οι Μυημένοι μπορούν να γνωρίζουν την αλήθεια της Αλχημείας. Και γι' αυτό πρέπει να τους αποκαλυφθεί από ένα Δάσκαλο. Υπάρχει πολύ γνώση στην Ινδία αλλά και πολύ πλάνη. Η ευλάβεια και η άγνοια, συνιστούν μια ευλαβή άγνοια. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν Μύστες στην Ινδία, σίγουρα υπάρχουν, αλλά υπάρχει και πολύ άγνοια. Το ίδιο έχει γίνει σε όλες τις θρησκείες του κόσμου. Γι, αυτό υπάρχουν οι τέσσερις κύκλοι (ή τρεις κύκλοι με μια τελεία στο κέντρο). Αυτό είναι το περίφημο Τετραγράμματον.

Στο κέντρο είναι το ΙΟΝΤ, το οποίο είναι ο Σπόρος, το Σπέρμα, η Αιτία όλης της Ζωής. Μετά έχουμε ΧΕ, ΒΑΟΥ, ΧΕ. Οι τρεις κύκλοι, που αντιστοιχούν και στους τρις παράγοντες της Επανάστασης της Συνείδησης, στις Τρεις Κάμαρες, και σε αυτό που έλεγε ο Μουράβιεφ: Κύκλος Εξωτερικος, Μεσωτερικός, και Εσωτερικος. Μέσα είναι ο Εσωτερικός Κύκλος της Ηλιακής Ανθρωπότητας. Στο κέντρο και ως αποστολή στον πρώτο ομόκετνρο κύκλο. Έξω έξω, είναι η ανθρωπότητα που δεν κατανοεί ακόμα της Διδασκαλίες. Επίσης Αιθερικοφυσικό, Αστρικό, Νοητικό και στο Κέντρο Αιτιατό. Μόνο οι έχοντες Αιτιατό σώμα είναι Άνθρωποι πραγματικά, διότι έχουν ψυχή.

Εάν κάποιος δεν έχει Συνείδηση, εάν η Συνείδηση του κοιμάται είναι λογικό ότι θα πέσει μέσα στην κυριολεκτική θρησκεία, λόγω της άγνοιας αλλά και της έλλειψης εσωτερικού φωτός. Βέβαια σε όλες τις Θρησκείες (τις πλέον κυριολεκτικές) υπάρχουν επιρροές από τον δεύτερο ή τον τρίτο ή τον τέταρτο κύκλο. Κάθε μαθητής, σπουδαστής, ασκητής, ανήκει σ' ένα κύκλο ανάλογα με την πρόοδο που έχει κάνει πάνω στον εαυτό του.

Ανάμεσα υπάρχουν κενά... είναι οι Έρημοι, προσωπικές ή ομαδικές που κάποιος πρέπει να διανύσει.

Κρατώντας τα νερά, ακολουθώντας την ροή τους προς τα πίσω, προς τα μέσα και προς τα πάνω, πηγαίνουμε πίσω στον Ουρανό. Αλλά λόγω του ότι τα κύματα της Εκδήλωσης και της Μηχανικής Φύσης, και τα ρέματα είναι δυνατά, χρειάζεται να σηκώνουμε πανιά και να πολεμάμε συνέχεια κόντρα στον άνεμο αν θέλουμε να φτάσουμε πίσω στην Πηγή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: