Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016


Μή, φίλα ψυχά, βίον ἀθάνατον σπεῦδε, τὰν δ' ἔμπρακτον ἄντλει μαχανάν.


Ψυχή μου, μην ποθείς αθάνατη ζωή· ό,τι περνά απ᾽ το χέρι σου εξάντλησέ το.

~Πίνδαρος