Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014

να αγαπάτε τους εχθρούς σας και να αγαθοποιείτε


«Το μίσος διεγείρει έριδες· η αγάπη, όμως, σκεπάζει όλα τα σφάλματα.»
(Παροιμίες 10: 12)

«Εκείνος που λέει ότι είναι μέσα στο φως, αλλά μισεί τον αδελφό του, είναι μέχρι τώρα μέσα στο σκοτάδι. Εκείνος που αγαπάει τον αδελφό του μένει μέσα στο φως, και σκάνδαλο σ' αυτόν δεν υπάρχει.

Εκείνος, όμως, που μισεί τον αδελφό του είναι μέσα στο σκοτάδι και περπατάει μέσα στο σκοτάδι, και δεν ξέρει πού πηγαίνει, επειδή το σκοτάδι έχει τυφλώσει τα μάτια του.» 
(Α´ Ιωάννου 2: 9-11)

«Αλλά, σε σας που ακούτε, λέω: Να αγαπάτε τούς εχθρούς σας, να αγαθοποιείτε εκείνους που σας μισούν, να ευλογείτε εκείνους που σας καταρώνται και να προσεύχεστε για εκείνους που σας βλάπτουν.

Σ' εκείνον που σε χτυπάει στο ένα σαγόνι, πρόσφερέ του και το άλλο, και από εκείνον που αφαιρεί το ιμάτιό σου μην εμποδίσεις και τον χιτώνα.


Σε καθέναν που ζητάει από σένα, δίνε, και από εκείνον που αφαιρεί τα δικά σου μην απαιτείς.

Και καθώς θέλετε οι άνθρωποι να κάνουν σε σας, κι εσείς να κάνετε τα ίδια σ' αυτούς. Και αν αγαπάτε εκείνους που σας αγαπούν, ποια χάρη οφείλεται σε σας; Επειδή, και οι αμαρτωλοί αγαπούν εκείνους που τους αγαπούν.

Και αν αγαθοποιείτε εκείνους που σας αγαθοποιούν, ποια χάρη οφείλεται σε σας; Επειδή και οι αμαρτωλοί κάνουν το ίδιο.

Και αν δανείζετε σ' εκείνους από τους οποίους ελπίζετε να πάρετε ξανά, ποια χάρη οφείλεται σε σας; Επειδή και οι αμαρτωλοί δανείζουν σε αμαρτωλούς για να πάρουν πάλι τα ίσα.

Εσείς, όμως, να αγαπάτε τους εχθρούς σας, και να αγαθοποιείτε, και να δανείζετε, χωρίς να ελπίζετε σε καμιά απολαβή· και ο μισθός σας θα είναι μεγάλος, και θα είστε υιοί του Υψίστου· επειδή αυτός είναι αγαθός προς τους αχάριστους και πονηρούς.

Να γίνεστε, λοιπόν, σπλαχνικοί, όπως και ο Πατέρας σας είναι σπλαχνικός.»
(Κατά Λουκά 6: 27-36)Το να αγαπάμε εκείνους που μας αγαπούν είναι εύκολο! Το να αγαπάμε εκείνους που μας μισούν είναι η πρόκληση και το δύσκολο! Γιατί αυτοί που έχουν μίσος και δεν μπορούν ν' αγαπήσουν και αυτοί είναι που περισσότερο από τους άλλους χρειάζονται αγάπη!


δείτε επίσης: 


Δημοσίευση σχολίου