Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2012

Θεϊκές στιγμές με τον Δάσκαλο Omraam Mikhaël Aïvanhov (1985)
Μετάφραση:

…αυτό το πνεύμα, αυτή η ψυχή, η διάνοια και η καρδιά, είναι μια ανατανάκλαση από κάτι που υπάρχει κάπου από πάνω.
Ναι… αλλά σύμφωνα με τον Χριστιανισμό, οοοο…. Ο Θεός είναι ανύπαντρος, ναι… τότε πως είναι δυνατόν Αυτός να έχει ένα Υιό; 
Ήταν αυτή η μοιχεία ή όχι?

Είναι πολύ διασκεδαστικό σε όλες τις θρησκείες: Εβραϊκή, Αιγυπτιακή, Ινδουιστική, Βουδδιστική, ο Αγαθός Κύριος είναι μαζί με μια Ψυχή, μια Σύζυγο. Και οι Εβραίοι Την ονομάζουν Σεκινά (Shekina) και στην Ινδία Σάκτι (Shakti).
Shakti, Shekina, βλέπετε μοιάζουν πολύ, και από εκεί είναι που έρχεται και η λέξη Σάχ (Shah), για έναν κυβερνήτη, έναν βασιλιά, έναν αυτοκράτορα· Shah… ο Σεΐχης για τους Άραβες, κάποιος που κυριαρχεί, διατάζει, είναι το κεφάλι, Σεϊχης.
Κοιτάξτε τώρα όλες αυτές τις εξαιρετικές παραλλαγές…
Ή ίδια ιδέα, Shekina, Shakti.
Τότε ο Θεός είναι συνδεδεμένος με κάτι. Για να καταλάβουμε τι είναι πάρτε το όνομα του Θεού στα Εβραϊκά το οποίο αποτελείται από 4 γράμματα:
Ιόντ Χε Βάου Χε
Είναι μια Οικογενεια. Γιόντ είναι ο Πατέρας, Χέ είναι η Μητέρα, Βάου είναι ο Υιός.
Προεκτείνετε το Γιόντ και προκύπτει το Βάου. Χε είναι το τελευταίο, μια επανάληψη της μητέρας.
Έτσι έχουμε, τον Πατέρα, την Μητέρα, τον Υιό και την Κόρη.
Αυτό είναι το όνομα του Θεού.
Αυτό είναι απόλυτο, δεν σας εξαπατώ:
Στην Καμπαλά είναι έτσι, είναι τρομερό… και αν  κάνετε τους υπολογισμούς –δεν θα ασχοληθώ με αυτό σήμερα- θα ανακαλύψετε τι είναι ο αριθμός 26 και γιατί υπάρχουν 26 ζευγάρια γαγγλίων στο σώμα,
26 ζευγάρια γαγγλίων: 12 ραχιαία, 3+3 κρανιακά, 4+4 ιερά.
Βλέπεται το 4 είναι φανταστικό! Ας πάμε παρακάτω, στο πως η παράδοση, ας πούμε πως η Κοσμική Ευφυΐα, δηλαδή πως η μυητική επιστήμη μας παρουσιάζει αυτό το θέμα.
Σαφώς η ανθρώπινη ευφυΐα είναι ανίκανη στο να το γνωρίζει αυτό. Πολύ καιρό πρίν ,στο παρελθόν κάποια όντα, διαλεγμένα, επιλεγμένα, πολύ εξελιγμένα, με πολλές δυνατότητες έφτασαν  πολύ ψηλά για να επαληθεύσουν , και καθοδηγήθηκαν, άκουσαν και έμαθαν. Ήταν αυτοί που μετέδωσαν αυτή την μυητική διδασκαλία, του πως ο Θεός δημιούργησε το Σύμπαν και τον κόσμο… και η επίσημη επιστήμη δεν έχει καμιά ιδέα. Διηγούνται ιστορίες για το ηλιακό σύστημα όπως έκανε ο Λαπλάζ, αλλά στην πραγματικότητα δεν ξέρουν τίποτα για το πώς φτιάχτηκε. Μας λένε ότι ήταν ένα μόνο Ον, δεν ήταν ούτε δύο ούτε τρία.
Ήταν αυτό το πνεύμα, αυτό το Απόλυτο Πνεύμα, ήταν το Απόλυτο…
Πολλοί άνθρωποι μιλάνε για το Απόλυτο, χωρίς να ξέρουν τι είναι, επειδή αυτό είναι πέρα από το επίπεδο της μόρφωσής μας και της γνώσης μας.
Κανείς δεν μπορεί να φανταστεί τι είναι το Απόλυτο.
Πόσους ανθρώπους δεν έχω ακούσει στην ζωή μου οι οποίοι έψαχναν το Απόλυτο… καημένοι… δεν τους διαφώτισαν σχετικά με αυτό το θέμα. Το Απόλυτο είναι άγνωστο, αδύνατον να φτασθεί ή να πλησιάσουμε σε Αυτόν.
Είναι πέρα απ’ όλα, απ΄ όλα, απ΄ όλα που θα μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε. Ναι…
Στην επιστήμη της Καμπαλά είναι το «Αΐν Σοφ Αούρ», αυτό θα μπορούσαμε να πούμε είναι χωρίς όριο,  είναι κάτι χωρίς όριο, το οποίο δεν μπορούμε να κατανοήσουμε…
«Αΐν Σοφ Αούρ»…..
Και βουαλά!... αυτό το Απόλυτο, αποφάσισε να πολοποιηθεί και από αυτή του την πολοποίηση  προέκυψαν οι δύο αρχές: ενεργητική – παθητική, εκπέμπουσα – λαμβάνουσα, Θεός και Φύση.

Δημοσίευση σχολίου