Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2012


‎"Ο Κόσμος της Θέλησης είναι αυτός της Μουσικής...
Η μουσική δίνει στην Θέληση την άφατη Αρμονία των Θεών.
Η μουσική και η θέληση μορφοποιούν έναν γάμο ΑΓΑΠΗΣ, αδύνατο να περιγραφεί με ανθρώπινες λέξεις." 

 SAMAEL AUN WEOR

Δημοσίευση σχολίου