Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2015

YOUTH POEM - ΠΟΙΗΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ

YOUTH POEM - ΠΟΙΗΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ
του: Samuel Ullman


Η νεότητα δεν είναι μια περίοδος της ζωής                                                                                    (Youth is not a time of life)
είναι μια κατάσταση του νου,          (- it is a state of mind,)
είναι μια διάθεση της βούλησης,      (it is a temper of the will, )
μια ιδιότητα της φαντασίας,           (a quality of the imagination, )
ένα σθένος των συναισθημάτων,     (a vigor of the emotions, )
μια επικράτηση του θάρρους έναντι της δειλίας,      (a predominance of courage over timidity,)
της ορμής για περιπέτεια,     (of the appetite for adventure)
έναντι της αγάπης για το εύκολο.      (over love of ease.)Κανένας δε γερνάει απλά ζώντας έναν αριθμό ετών.                 (Nobody grows old by merely living a number of years.)
Οι άνθρωποι γερνούν,                                                                 (People grow old)
μόνο εγκαταλείποντας τα ιδανικά τους.                                      (only by deserting their ideals.)
Τα χρόνια ζαρώνουν το δέρμα,                                                   (Years wrinkle the skin, )
αλλά η εγκατάλειψη του ενθουσιασμού ζαρώνει την ψυχή.      (but to give up enthusiasm wrinkles the soul. )
Ανησυχία, αμφιβολία, δυσπιστία προς τον εαυτό,                      (Worry, doubt, self-distrust,)
φόβος και απόγνωση –                                                                 (fear and despair - these are the long,)
αυτά είναι τα μακρά χρόνια που σκύβουν το κεφάλι                  (long years that bow the head and)
και γυρνούν το καλλιεργημένο πνεύμα πίσω στη σκόνη.           (turn the growing spirit back to dust.)

Είτε είναι δεκαέξι είτε εβδομήντα,                 (Whether they are sixteen or seventy,)
υπάρχει μέσα στην καρδιά κάθε όντος            (there is in every being's heart)
η αγάπη για θαυμασμό,                                  (the love of wonder, )
η γλυκιά έκπληξη για τα αστέρια                   (the sweet amazement at the stars )
και θαυμαστά πράγματα και σκέψεις,             (and starlike things and thoughts,)
η απτόητη πρόκληση γεγονότων,                   (the undaunted challenge of events,)
η αμείωτη παιδιάστικη όρεξη                        (the unfailing childlike appetite)
για αυτό που θα ακολουθήσει,                        (for what is to come next,)
και η χαρά και το παιχνίδι της ζωής.               (and the joy and the game of life.)

Είσαι τόσο νέος όση η πίστη σου,                   (You are as young as your faith,)
τόσο γέρος όση η αμφιβολία σου,                   (as old as your doubt; )
τόσο νέος όση η αυτοπεποίθησή σου,             (as young as your self-confidence,)
τόσο γέρος όσος ο φόβος σου,                        (as old as your fear,)
τόσο νέος όση η ελπίδα σου,                          (as young as your hope,)
τόσο γέρος όση η απόγνωσή σου.                  (as old as your despair. )
Όταν τα σύρματα κλείσουν                            (When the wires are all down )
και όλος ο ενδότατος πυρήνας της καρδιάς σου (and all the innermost core of your heart)
καλυφθεί από το χιόνι της απαισιοδοξίας         (is covered with the snows of pessimism )
και τον πάγο του κυνισμού,                            (and the ice of cynicism, )
τότε θα έχεις πράγματι γεράσει.                      (then you are grown old indeed.)

Αλλά για όσο διάστημα η καρδιά σου λαμβάνει μηνύματα                                                                                                                                                      (But so long as your heart receives messages )
ομορφιάς, χαράς, θάρρους, μεγαλείου, (of beauty, cheer, courage, grandeur)
και δύναμης από τη γη,                          (and power from the earth, )
από τον άνθρωπο και από το άπειρο,     (from man and from the Infinite, )
τόσο είσαι νέος.                                       (so long you are young.)

Samuel Ullman

Δεν υπάρχουν σχόλια: