Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015

ΟΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ (SAMSKARAS) από τον Σουάμι Σιβανάντα Σαρασβάτι

ΟΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ (SAMSKARAS)
από τον Σουάμι Σιβανάντα Σαρασβάτι [Επειδή ο Σιβανάντα αναγράφει πολλούς σανσκριτικούς όρους στην αγγλική τους μεταγραφή συμπεριλάβαμε στο τέλος κάθε ενότητας τους όρους σε αγκύλες με πράσινο χρώμα] .Όλες οι υποσημειώσεις είναι σχόλια του μεταφραστή, για την καλύτερη κατανόηση του κειμένου.

Μετάφραση CopyLeft Κυανός Δράκος με Αγάπη για το ΝΤΑΡΜΑ
feel free to distribute!Τι είναι ένα Σαμσκάρα;

Ένα Βρίττι (δίνη, κυματισμός σκέψης, σκεπτομορφή) αναφύεται στον νου-ωκεανό. Δουλεύει για λίγο χρονικό διάστημα. Μετά βυθίζεται πάλι κάτω απ’ το κατώφλι της κανονικής συνείδησης. Από την επιφάνεια του συνειδητού νου όπου και βρισκόταν στο ανώτερο σημείο για κάποιο χρόνο, βυθίζεται βαθιά κάτω στην περιοχή του υποσυνείδητου νου (Τσίττα1). Εκεί, συνεχίζει να υπάρχει ως υποσυνείδητη  δραστηριότητα και γίνεται ένα Σάμσκαρα (εντύπωση). Μια συνειδητή πράξη- είτε είναι διανοητική, είτε συναισθηματική, είτε σωματική – παίρνει μια εν δυνάμει και κρυφή (Σούκσμα και Αβυάκτα2) μορφή ακριβώς κάτω απ’ το κατώφλι του Συνειδητού. Αυτό ονομάζεται ένα Σαμσκάρα.
[:Samskara], [:Vritti],  [:Chitta], [:Sukshma] & [:Avyakta]Μνήμη – η αναβίωση του Σαμσκάρα

Τα Σαμσκάρα (οι εντυπώσεις δηλαδή) είναι παραχωμένα στον υποσυνείδητο νου ή Τσίττα. Ο υποσυνείδητος νους είναι αλλιώς γνωστός ως ο ασυνείδητος νους. Υποκειμενικός νους, υποσυνείδητος νους, ασυνείδητος νους και Τσίττα είναι συνώνυμοι όροι. Η έδρα του υποσυνείδητου νου είναι η παρεγκεφαλίδα ή ρομβεγκέφαλος.  Μπορείς να ανακαλέσεις τις περασμένες εμπειρίες από την αποθήκη των Σαμσκάρα στον υποσυνείδητο νου. Το παρελθόν διατηρείται μέχρι και με την πιο παραμικρή λεπτομέρεια. Ούτε και ένα κομματάκι δεν χάνεται ποτέ. Όταν τα περίφημα Σαμσκάρα ανέρχονται στην επιφάνεια του συνειδητού νου και πάλι ωσάν ένα μεγάλο κύμα, όταν τα παρελθόντα Βρίττι ανέρχονται πίσω στην επιφάνεια του συνειδητού νου ξανά από αναθύμηση, τότε αποκαλείται μνήμη ή Σμρίτι3. Καμία μνήμη δεν είναι εφικτή χωρίς την βοήθεια των Σαμσκάρα.

[:Chitta], [:Vritti], [:Smriti]

Πως Σχηματίζονται τα Σαμσκάρα

Μια εμπειρία στο αισθητικό-επίπεδο βυθίζεται μέσα στα βάθη του υποσυνείδητου νου (Τσίττα) και εκεί γίνεται ένα «Σαμσκάρα» (μια εντύπωση). Ένα Σαμσκάρα μιας εμπειρίας, σχηματίζεται ή αναπτύσσεται στο Τσίττα, ακριβώς την στιγμή εκείνη που ο νους βιώνει κάτι. Δεν υπάρχει κενό μεταξύ της παρούσας εμπειρίας και του σχηματισμού του Σαμσκάρα στο υποσυνείδητο νου. Μια συγκεκριμένη εμπειρία αφήνει ένα συγκεκριμένο Σαμσκάρα. Η μνήμη μιας συγκεκριμένης εμπειρίας αναφύεται από αυτό το συγκεκριμένο Σαμσκάρα και μόνο, το οποίο σχηματοποιήθηκε από εκείνη την συγκεκριμένη εμπειρία.
[:Chitta],

Η κυκλική Αιτιότητα της Σκέψης και τα Σαμσκάρα

Ένα αντικείμενο ξύπνησε ή αναβίωσε Σαμσκάρα στον νου δια μέσω εξωτερικών ερεθισμάτων. Γι’ αυτό τον λόγο, ένα Σανκάλπα ή μια σκέψη ανήλθε υποκειμενικά από τα μέσα, δίχως ένα ερέθισμα απ’ έξω. Όταν σκέφτεσαι μια αγελάδα την οποία έχεις ξαναδεί πριν, επαναλαμβάνεις την λέξη «αγελάδα» νοητικά. Τότε μόνο, η νοητική εικόνα έρχεται. Ύστερα, μια σκέψη σχηματίζεται. Τα Σαμσκάρα προκαλούν τα Σανκάλπα4και τα Σανκάλπα προκαλούν Σαμσκάρα, όπως ο σπόρος είναι το αίτιο του δέντρο, και το δέντρο είναι το αίτιο του σπόρου, διαδοχικά. Υπάρχει μια κυκλική αιτιότητα στην αναλογία δέντρου και σπόρου (Μπίτζα-Βρίκσα-Νυάγια5). Ένα Βρίττι6 στο μυαλό παράγει ένα Σαμσκάρα, και ένα Σαμσκάρα, με την σειρά του, προκαλεί ξανά ένα Βρίττι. Λόγω της ισχύς των ερεθισμάτων (Ουποντάκα7, Βυαντζάκα8) είτε από τα μέσα είτε από τα απ’ έξω, τα σποροειδή Σαμσκάρα είναι Ανάντι (άναρχα, χωρίς αρχή), αλλά έχουν ένα τέλος όταν κάποιος αποκτάει Θεϊκή Γνώση και απελευθέρωση. Τότε έρχεται η Λάγια (διάλυση) μέσα στην Πρακρίτι. Σταματούν να παράγουν οποιοδήποτε αποτέλεσμα πάνω στο Τζιβανμούκτα. Τα Σαμσκάρα πρέπει να καούν μέσα από συνεχές Σαμάντι. Τότε μόνο θα είσαι ελεύθερος από γεννήσεις και από θανάτους.

[:Sankalpa], [:Bija-Vriksha-Nyaya], [:Vritti], [:Udbodhaka, Vyanjaka], [:Anadi],
[:Laya], [:Prakriti], [:Jivanmukta], [:Samadhi]


Το Σαμυάμα9 πάνω στα Σαμσκάρα

Τα Σαμσκάρα είναι γνωστά επίσης ως «υπολειμματική ενέργεια». Όταν όλα τα Βρίττις ή οι σκέψεις σβήσουν, τα Σαμσκάρα παραμένουν στην ψυχική κατάσταση. Αυτό ορίζεται ως ο Άγρυπνος Νους. Στην Βεδαντική διάλεκτο, ονομάζεται Αντακαράνα10 Ματρά.

Όλα τα Σαμσκάρας συνυπάρχουν στον νου. Τα Βρίττις σιγά σιγά καταλαγιάζουν και αφήνουν ίχνη στο νου. Αυτά τα ίχνη είναι τα Σαμσκάρας. Από αυτά τα Σαμσκάρα αναβλύζει η μνήμη. Εάν έχετε Γιογκική Όραση, μπορείτε να παρατηρήσετε πολύ ζωντανά τα φαινόμενα τα οποία λαμβάνουν χώρα στο νοητικό εργοστάσιο ενός ατόμου, το πώς τα Βρίττι αναδύονται στον νου-λίμνη, πως καταλαγιάζουν και βυθίζονται και πως ένα Σαμσκάρα σχηματίζεται. Θα σας προκαλέσει έκπληξη. Το Σαμυάμα πάνω σ’ αυτά τα Σαμσκάρα βγάζει έξω την απευθείας γνώση της υπολειμματικής ενέργειας. Ένα Γιογκίν έρχεται σε απευθείας συνείδηση των προηγούμενων καταστάσεων της ζωής με το να αποκτά άμεση γνώση των Σαμσκάρα. Τέτοια γνώση δεν μπορεί σχεδόν καθόλου να αποκτηθεί στα Πανεπιστήμια. Μονάχα ένας Γιογκίν μπορεί να μεταδώσει αυτή την γνώση στους άξιους μαθητές του.
[:Samyama], [:Vrittis], [:Antahkarana Matra], [:Yogin]


Ενάρετα και Μοχθηρά Σαμσκάρας

Ως δυνάμεις, τα Σαμσκάρα  βοηθούν ή εμποδίζουν το ένα το άλλο. Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο με σοβαρή ασθένεια και το αίσθημα της ευσπλαχνίας αναβλύζει στην καρδιά σου, όλα τα Σαμσκάρας των περασμένων σπλαχνικών σου πράξεων συγχωνεύονται μαζί και σε αναγκάζουν να υπηρετήσεις και να βοηθήσεις αυτό τον άρρωστο άνθρωπο. Παρομοίως, όλα τα Σαμσκάρα των φιλανθρωπικών πράξεων έρχονται στην επιφάνεια του συνειδητού νου όταν βλέπεις έναν άνθρωπο σοβαρά ταλαιπωρημένο και σε άθλια οικονομική κατάσταση, και σε αναγκάζουν να τον βοηθήσεις. Ξεκινάς να μοιράζεσαι μαζί του τα φυσικά σου υπάρχοντα.

Όταν ένα Σαμσκάρα ή μια ενάρετη πράξη δραστηριοποιείται, ένα άλλο Σαμσκάρα ανόμοιας φύσης μπορεί να αναδυθεί και να κατευθυνθεί στην οδό της εκπλήρωσής του. Αυτή είναι μια μάχη ανάμεσα στα ενάρετα και τα μοχθηρά Σαμσκάρα.

Όταν προσπαθείς να σταθεροποιήσεις το νου σου στον Θεό και σκέφτεσαι την αγνότητα, ακριβώς εκείνη την στιγμή, όλες οι κακές σκέψεις και τα Σαμσκάρα εκρήγνυνται με βία και εκδικητικότητα εναντίων σου για να σε πολεμήσουν.  Αυτό ονομάζεται «συνωστισμός των Σαμσκάρας». Τα καλά Σαμσκάρας επίσης συνωστίζονται μαζί και σε βοηθούν να απομακρύνεις τα μοχθηρά Σαμσκάρας. Ο Πατέρας του Σρι Σουάμι Αντβαϊνάντατζι11 ήταν ένας μεγάλος Μπάκτα12 της Τσάντι13. Κατά την διάρκεια του θανάτου του, ήταν ημι-συνειδητός. Ξεκίνησε να επαναλαμβάνει όλα τα Σλόκας της Τσάντι-Στότρα14 τα οποία είχε αποστηθίσει όταν είναι νέος. Αυτό είναι «συνωστισμός των πνευματικών Σαμσκάρας».

[:Sri Swami Advaitanandaji], [:Bhakta], [:Chandi], [:Slokas], [:Chandi-Stotra]Τα Σαμσκάρας του παρελθόντος αποτελούν το Πραράμπντα15


Όταν γεννιέσαι, ο νους δεν είναι απλώς Ταμπούλα Ράσα16 (ένας λείος ή κενός πίνακας ή ένα άδειο φύλλο λευκό χαρτί). Είναι μια αποθήκη Σαμσκάρα, προδιαθέσεων, προτιμήσεων κτλ. Ένα παιδί γεννιέται με τα Σαμσκάρας του. Ένα παιδί γεννιέται με τις προηγούμενες του εμπειρίες μετετρεμμένες σε νοητικές και ηθικές τάσεις και δυνάμεις. Οι γήινές εμπειρίες αναπτύσσονται σε διανοητική ικανότητα. Ο νους εξελίσσεται μέσω εντυπώσεων που λαμβάνει από τον κόσμο μέσω των αισθήσεων. Θα χρειαστούν πολλά σώματα μέχρι να συγκεντρώσει την πλήρη εμπειρία του κόσμου. Κάθε άνθρωπος γεννιέται με τα έμφυτα ή εγγενή του Σαμσκάρα και αυτά τα Σαμσκάρα είναι εμφυτευμένα, σφηνωμένα και εντυπωμένα στο Τσίττα, το οποίο είναι η βάση του Πραράμπντα. Στην γήινη ζωή κερδίζει πολλά περισσότερα Σαμσκάρας ή εμπειρίες μέσω πράξεων και αυτά προστίθενται στην αρχική αποθήκη και γίνονται τα μελλοντικά Σαντσίτα Κάρμας (οι συσσωρευμένες πράξεις).Όλα τα Σαμσκάρας βρίσκονται αδρανή στο Τσίττα ως λανθάνουσες δραστηριότητες, όχι μόνο αυτής της ζωής αλλά όλων των αναρίθμητων προηγούμενων ζωών από το Ανάντι Κάλα ( τον άναρχο χρόνο17). Τα Σαμσκάρας της ζωϊκής ζωής  (αυτά των γεννήσεων ως σκύλος, κτλ.), τα Σαμσκάρας μιας ζωής Ντέβα, τα Σαμσκάρας μιας βασιλικής ζωής, τα Σαμσκάρας μιας ζωής χωρικού, όλα είναι κρυμμένα εκεί στο Τσίττα. Στην ανθρώπινη ζωή, μόνο εκείνα τα Σαμσκάρα τα οποία είναι κατάλληλα για εκείνο το συγκεκριμένο είδος γέννησης θα ενεργήσουν και θα μπουν στο παιχνίδι. Τα υπόλοιπα είδη Σαμσκάρα θα παραμείνουν εγκλεισμένα και σε λανθάνουσα κατάσταση.«Όπως ένας έμπορος που κλείνει τα βιβλία της χρονιάς και ανοίγει καινούρια, και δεν περνάει στο καινούριο όλα τα προϊόντα του παλιού παρά μόνο τα υπόλοιπα, έτσι και το πνεύμα παραδίδει στο νέο εγκέφαλο τους υπολογισμούς του πάνω στις εμπειρίες μια ζωής που έκλεισε, τα συμπεράσματα στα οποία ήρθε, στις αποφάσεις στις οποίες κατέληξε. Αυτό είναι το απόθεμα που παραδίδει στην νέα ζωή, τα νοητικά έπιπλα για την νέα κατοικία –μια πραγματική μνήμη».

[Prarabdha], [:Tabula Rasa], [:Chitta], [:Sanchita Karmas], [:Anandi Kala], [:Deva]Κάρμα18

Το χονδροειδές σώμα και ο νους έχουν, λόγω των παρελθόντων Κάρμα σου, μια τάση να αντιδρούν με ένα συγκεκριμένο τρόπο και αντιδράς σύμφωνα με αυτές τις τάσεις σαν μια μηχανή. Αποδίδεις λανθασμένα στον εαυτό σου την αυθεντία (διαμεσολάβηση) αυτών των πράξεων και επομένως κάνεις τα πράγματα χειρότερα. Οι περισσότερες από τις πράξεις σου πραγματοποιούνται λίγο πολύ αυτοματοποιημένα.
Εάν το βρίσκεις δύσκολο να πραγματοποιήσεις τις ενέργειές σου με ένα Νισκάμα πνεύμα19, έχε τότε μια μόνο επιθυμία για απελευθέρωση σε ότι πράγμα και αν κάνεις.
Στο Σβάργκα ή παράδεισο, όλες οι γήινες εμπειρίες του νου ξεδιαλύνονται και αναλύονται. Κατόπιν λαμβάνεται η ουσία. Ο Τζίβα20 επαναγεννάται στο φυσικό κόσμο με μια νέα ψυχική κατάσταση σύμφωνα με την φύση της εξαγμένης ουσίας στο νοητικό πεδίο. 
Όταν συγγράφεις ένα έργο, όταν σου έρχεται ύπνος, αποσύρεσαι και πας στο κρεβάτι. Αμέσως μόλις σηκωθείς, συνεχίζεις να γράφεις από εκεί που είχες μείνει την προηγούμενη νύχτα. Με τον ίδιο τρόπο, όταν αναλαμβάνεις μια νέα ενσάρκωση, ξεκινάς συνεχίζοντας την εργασία που είχες αφήσει ανολοκλήρωτη στην προηγούμενή σου ζωή σύμφωνα με τα τωρινά Βασάνας της προηγούμενής σου ζωής. 21
Η επόμενή σου ζωή θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το Κάρμα που δημιουργείς σε αυτή τη γέννηση. Υπάρχουν προφανώς πολλά πράγματα που ο άνθρωπος του κόσμου πράττει διαρκώς και μπορεί να τα κάνει χωρίς να προκαλούν ζημιά με κάποιο τρόπο? εάν αυτά τα πράγματα διαπράττονταν από εκείνους τους ειλικρινείς υποψήφιους που διατρέχουν το μονοπάτι της Πραγμάτωσης, θα ήταν σίγουρα επιβλαβή.
Η συνήθεια μελέτης ασαφών προβλημάτων θα συντελέσει –σε μια επόμενη γήινη ζωή- σε μια καλοδιαμορφωμένη ισχύ συλλογιστικής σκέψης, ενώ η επιπολαιότητα, η βεβιασμένη σκέψη, η αναπήδηση από το ένα θέμα στο άλλο, θα κληροδοτήσουν ένα ανήσυχο άρρωστα διαμορφωμένο νου στην επόμενη γέννηση σε αυτόν τον κόσμο.
[:Karma], [:Nishkama ]. [:Svarga], [:Jiva], [:Vasanas]

Οι υποδουλωτικές αλυσίδες των Σαμσκάρας
Ο νους ασκεί την κυριαρχία του μέσω των Σαμσκάρας. Από τα Σαμσκάρας εκδηλώνονται τα Βασάνας σαν σμήνη ακρίδων.  Από τα Βασάνας ρέει το κύμα της επιθυμίας και από την απόλαυση των αντικειμένων των επιθυμιών αναφύεται το Τρίσνα ή εσωτερική λαχτάρα (έντονος πόθος). Το Τρίσνα είναι πολύ ισχυρό. Τα Σαμσκάρας είναι σφηνωμένα στο νου, στο Καράνα Σαρίρα22. Εκεί αναδύεται μια μνήμη απόλαυσης στο νου. Τότε ο νους σκέφτεται τα αντικείμενα. Η Μάγια23 έχει την ισχυρή της βάση στην φαντασίωση. Μετά ακολουθεί η προσκόλληση. Ο νους σχεδιάζει και μηχανορραφεί. Κατόπιν ταλανίζεσαι από τα πάθη. Καταβάλλεις τον εαυτό σου φυσικά για να αποκτήσεις αυτά τα αντικείμενα και να τα απολαύσεις. Στις προσπάθειές σου, προτιμάς κάποια και απορρίπτεις άλλα μέσω του Ράγκα και του Ντβέσα24. Θα πρέπει να απολαύσεις τους καρπούς των ενάρετων και των μοχθηρών πράξεων σου. Μέσω του εξάκτινου τροχού των Ράγκα και των Ντβέσα, της αρετής και της αμαρτίας, της απόλαυσης και του πόνου, αυτός ο Σαμσαρικός25 τροχός της γέννησης και του θανάτου κινείται ασταμάτητα από το Ανάντι Κάλα (αμνημόνευτο χρόνο).
[:Vasanas], [:Trishna], [:Karana sarira], [:Maya],
[:Raga] & [:Dvesha], [:samsaric], [:Anandi Kala]


Οι Σκέψεις και οι Πράξεις εξαρτούνται από τα Σαμσκάρας

Η φύση των επιθυμιών και των σκέψεων εξαρτάται από την φύση των Σαμσκάρας σου. Εάν έχεις καλά Σαμσκάρας, θα έχεις καλές επιθυμίες και καλές σκέψεις και αντίστροφα. Ακόμα και αν έχεις ενδώσει σε αμαρτωλές πράξεις μέχρι την ηλικία των σαράντα, ξεκινώντας να εξασκείς ενάρετες πράξεις όπως φιλανθρωπία, Τζάπα26, Ντάμα27, Σβαντυάγια28, διαλογισμό, υπηρεσία προς τους φτωχούς και τους αρρώστους, υπηρεσία στους αγίους κτλ., από εκείνη την στιγμή αυτά τα Σαμσκάρας θα σε παρακινούν να κάνεις περισσότερες ενάρετες πράξεις. Θα σου διεγείρουν καλές επιθυμίες και ευγενείς σκέψεις. Ο Κύριος στην Μπαγκαβάτ-Γκιτά λέει:

Api chet suduracharo bhajate mam-ananyabhak          
Sadhureva sa mantavyah samyag-vyavasito hi sah (κεφ.9-στιχ.30)

«Ακόμα και αν ο πιο αμαρτωλός λατρεύει Εμένα με αμέριστη καρδιά, αυτός επίσης πρέπει να θεωρηθεί ενάρετος, διότι έχει αποφασίσει ορθά».
[:Japa], [:Dama], [:Svadhyaya] [:Bhagavad Gita]Μοχθηρά Σαμσκάρας –ο Αληθινός Εχθρός

Ποιος είναι ο αληθινός σου εχθρός; Είναι τα ίδια σου τα μοχθηρά Σαμσκάρας. Υποκατέστησε με τα Σούμπα Βασάνας29 στην θέση των Ασούμπα30. Τότε μπορείς να προσεγγίσεις τον θεό. Ο νους θα αλλάξει. Τα παλιά Σαμσκάρας θα εξαλειφθούν. Λανθασμένες ιδέες διαφόρων ειδών και χοντροκομμένες φαντασιώδεις προκαταλήψεις είναι ριζωμένες βαθιά στο νου σου. Είναι βλαβερές. Θα πρέπει να τις κατανικήσεις με την Βιχάρα31, με ανώτερες ιδέες, ορθό σκέπτεσθαι. «είμαι το σώμα», «είμαι ο κ. Γιάννης», «είμαι Βραχμάνος»32, «είμαι πλούσιος» -αυτές οι λανθασμένες ιδέες και λανθασμένα Σαμσκάρας. Δήλωσε στον εαυτό σου έντονα ότι είσαι το Μπραχμάν. Οι πρότερες λανθασμένες ιδέες και το Σαμσκάρα «είμαι το σώμα» θα διαλυθούν σιγά σιγά με κοπιαστικές προσπάθειες.

Εάν ξεχάσεις την αληθινή Μπραχμική σου φύση ακόμα και για ένα λεπτό, τα παλιά Σαμσκάρας της Ατζνιάνα33 θα προσπαθήσουν να επιστρέψουν και να σε καταβάλλουν. Δες πως η αποφασιστικότητα του Ναράντα άρχισε να έχει διακυμάνσεις παρόλο που ήταν απορροφημένος στον διαλογισμό, όταν είδε κάποια κορίτσια Ντέβα34. Τότε με μιας βίωσε την σεξουαλική επιθυμία στο εαυτό του. Το σπέρμα του εξήλθε, το έβαλε σε ένα δοχείο και η Τσουντάλα στην μορφή της Κούμπα Μούνι αναδύθηκε από το δοχείο. (από το Γιόγκαβασίσθα35, στην ιστορία του Σικιντβάτζα36). Γι’ αυτό τον λόγο, θα πρέπει να είστε πολύ, πολύ προσεκτικοί. Κρατήστε τον εαυτό σας μακριά, από κάθε είδος πειρασμού –χρήματα, γυναίκες, όνομα, δόξα κτλ.

[:Subha Vasanas], [:Asubha], [:Vichara], [:Brahman], [:Ajnana], [:Narada], [:deva], [:Chudala], [:Kumbha Muni],  [:Yogavasishth], [:Sikhishvaja]Πώς να αποκτήσετε καλά Σαμσκάρας

Κάνε προσπάθεια να αποκτήσεις μερικά καλά πνευματικά Σαμσκάρας σε αυτή τη γέννηση τουλάχιστον, εάν δεν μπορείς να αφιερώσεις όλο σου τον χρόνο στην πνευματική αναζήτηση. Κάνε κάποιο είδους διαλογισμό για λίγη ώρα τουλάχιστον καθημερινά, ας πούμε για μισή ώρα το πρωί και άλλη τόση το απόγευμα. Να έχεις ένα δωμάτιο διαλογισμού. Κάνε κάποιου είδους Τζάπα οποιουδήποτε Μάντραμ.  Μελέτα την Γκιτά37 καθημερινά. Να έχεις Σατσάνγκα38. Να επισκεφτείς το Ρισικές, το Νασίκ, το Βαράνασι, το Χαρινταβάρ, το Πραγιάγκ39 μια φορά το χρόνο για μια εβδομαδιαία διαμονή. Να έχεις το Νταρσάνα40 των Μαχάτμας41. Πράττοντας τα αυτά, θα αποκτήσεις κάποια πνευματικά Σαμσκάρας τα οποία θα αποτελέσουν ένα πολύτιμο πνευματικό εργαλείο για μια νέα, καλή ζωή. Θα έχεις μια πολύ καλή γέννηση. Θα τοποθετηθείς σε κατάλληλα περιβάλλοντα στην επόμενη γέννηση ώστε ξετυλιχτεί η Θεότητα που ελλοχεύει στην καρδιά σου, και για να εξασκήσεις την Γιόγκα42. Όλες οι ευκαιρίες και οι ευκολίες θα σου δοθούν από τον Θεό, μέσω της χάρης Του (Ισβάρα-Κρίπα43) για την πνευματική σου Σάντανα44. Ακόμα και με λίγη συστηματική πνευματική άσκηση (Γιόγκαμπυάσα45 και Βεδαντική Σάντανα46), μπορείς να αλλάξεις την νοοτροπία σου, τα παλιά μοχθηρά αμαρτωλά Σαμσκάρας. Μπορείς να συντομεύσεις δρόμο πολλών μελλοντικών γεννήσεων. Με το να εξασκηθείς για τρία χρόνια, μπορείς να απελευθερώσεις τον εαυτό σου από τα νύχια των γεννήσεων και των θανάτων. Είσαι δεσμευμένος47 να γίνεις ένας Σαννυάσιν48. Γιατί να μην το κάνεις τώρα σε αυτή την γέννηση; Γιατί δεν παρακάμπτεις τον κύκλο των αχρείαστων γεννήσεων και επακόλουθων δυστυχιών; Πόσο καιρό θέλεις να είσαι σκλάβος του κόσμου, ένας σκλάβος των παθών και των Ιντρίγυας49; Ξύπνα τώρα. Κάνε Σάντανα και πέτυχε την αθανασία. Ουντάρετ-Ατμάνα-Ατμάναμ: Ανέγειρε τον εαυτό από τον Εαυτό του50.

Τα νέα, υγιή Σαμσκάρας μπορούν να εμφυτευτούν από νέες, υγιείς ιδέες. Υπέθεσε ότι ο νους σου είναι μια σανίδα στην οποία είναι καρφωμένα καρφιά τα οποία συμβολίζουν τις ιδέες, τις συνήθειες και τα ένστικτα τα οποία καθορίζουν τις πράξεις σου. Εάν βρεις ότι υπάρχει σε εσένα μια κακή ιδέα, ένα κακό συνήθειο, ένα κακό ένστικτο, -ένα κακό καρφί, όπως είπαμε, στη σανίδα του νου σου- πρέπει να πάρεις ένα άλλο καρφί, δηλ. μια καλή ιδέα, συνήθεια ή ένστικτο, να το τοποθετήσεις πάνω από το κακό και να του δώσεις ένα καλό χτύπημα με ένα σφυρί. Με άλλα λόγια, πρέπει να δημιουργήσεις υγιείς, χρήσιμες ιδέες. Το νέο καρφί θα καρφωθεί πιθανώς κάποια εκατοστά ενόσω το παλιό θα βγει έξω σε ίσης απόσταση. Σε κάθε νέο χτύπημα με το σφυρί, το οποίο σημαίνει, με κάθε νέα ιδέα, το ένα θα μπαίνει μέσα λίγο περισσότερο και το άλλο θα βγαίνει τόσο πολύ μέχρι, μετά από κάποιον ορισμένο αριθμό χτυπημάτων, οι παλαιές συνήθεις αντικατασταθούν ολοκληρωτικά με νέες συνήθειες, νέες ιδέες. Αυτό αναμφίβολα απαιτεί, κοπιαστικές προσπάθειες.  Χρειάζεται διαρκής επανάληψη των νέων, υγιών ιδεών. Η συνήθεια είναι δεύτερη φύση. Αλλά, η αγνή, ακατανίκητη, αποφασισμένη θέληση είναι προορισμένη να επιτύχει τελικά.

Όταν επαναλαμβάνεις το «ΟΜ» ή την Μαχαβάκυα51 των Ουπανισάδων52 «Αχάμ Μπράχμα Ασμί53» μια φορά, ένα Σαμσκάρα της ιδέας του «Είμαι το Μπραχμάν ή το Απόλυτο» δημιουργείται στον υποσυνείδητο νου. Ο σκοπός της πραγματοποίησης της Τζάπα ή σιωπηλής επανάληψης του «ΟΜ» 21,600 φορές ημερησίως είναι για να ενδυναμώσει αυτό το Σαμσκάρα.

[:Japa], [:Mantra], [:Satsanga], [:Gita], [:Rishikesh, Nasik, Varanasi, Haridwar, Prayag],
[:
Darshana], [:Mahatmas], [:Yoga], [:Isvara-Kripa], [:Sadhana],
[:Yogabhyasa] & [:Vedantic Sadhana], [:Sannyasin], [:Indriyas],
[:Udharet-Atmana-Atmanam], [:Mahavakya], [:
Upanishads], [: Aham Brahma Asmi]


Ο θάνατος των Σαμσκάρας οδηγεί στην Μόκσα54

Το φυσικό σώμα μπορεί να πεθάνει. Αλλά οι σκέψεις και τα Σαμσκάρας των πράξεων, απολαύσεων και σκέψεων σε ακολουθούν και μετά τον θάνατο έως ότου επιτύχεις την Μόκσα. Αυτά είναι διάφορα Ουπάντις55 που σε συνοδεύουν μετά το θάνατο. Είναι διάφορα επειδή κουβαλάς διαφόρων ειδών Σαμσκάρας κάθε δορά που πεθαίνεις. Σε διαφορετικές ενσαρκώσεις, δημιουργείς διάφορα είδη από Σαμσκάρας. Τα μόνιμα Ουπάντις που σε συνοδεύουν μετά το θάνατο είναι τα πέντε Τζνάνα-Ιντρίγιας, τα πέντε Κάρμα-Ιντρίγυας56, τα πέντε Πράνας57, το τετράπτυχος νους και το Καράνα Σαρίρα το οποίο είναι το στήριγμα του Άνταρα για το Λίνγκα Σαρίρα ή αστρικό σώμα. Είναι ο θάνατος των Σαμσκάρας, είναι ο θάνατος του Καράνα Σαρίρα58 που οδηγεί στην τελική Μόκσα. Οδηγεί στην επίτευξη της Μπράχμα Τζνάνα. Θα πραγματοποιείς νέες γεννήσεις όσο υπάρχουν τα Σαμσκάρας. Θα πρέπει να γεννιέσαι ξανά και ξανά έως ότου όλα τα Σαμσκάρας εξαλειφθούν ή κατακαούν με την κατάκτηση της Μπράχμα Τζνάνα. Όταν τα Σαμσκάρας διαλυθούν, η Μπραχμική Γνώση λάμπει αφ’ εαυτού της στην ίδια της την δόξα.

[:Moksha], [: Upadhis], [:Jnana-Indriyas], [:Karma-Indriyas], [:Pranas],
[:Karana Sarira], [:Adhara], [:Linga Sarira]


Η Σάντανα συνίσταται στην καταστροφή των Σασμακάρας 

Ο στόχος του Σάντακα59 είναι να κάψει ή να καταστρέψει όλα αυτά τα Σαμσκάρας μέσω του Νιρμπίτζα Σαμάντι60 . Η Σάντανα συνίσταται στην καταστροφή των Σαμσκάρας. Η αναπνοή, η ακοή, η όραση, η αίσθηση, η γεύση, η όσφρηση –όλα προκαλούν Σαμσκάρας ή λανθάνον Σμρίτι61 στο νου. Ο κόσμος εισέρχεται στο νου μέσω των ματιών, των αυτιών, της γλώσσας (ομιλία) και των παλιών Σαμσκάρας. Εάν παραμείνεις σε απομόνωση, μπορείς να κλείσεις τις τρείς πρώτες πόρτες. Μέσω της Βιχάρα (της ορθής έρευνας του Υπέρτατου Εαυτού), μπορείς να καταστρέψεις την τέταρτη διαδρομή. Τότε, η Τζνάνα (η Γνώση του Εαυτού) θα ανατείλει. Ένας Τζνάνι62
είναι χωρίς Σαμσκάρας. Καίγονται όλα από την Τζνάνα. Αναμφίβολα, η δύναμη των Σαμσκάρας παραμένει στην Αντακαράνα. Αλλά είναι ακίνδυνη. Δεν θα προβληματίσει τον Τζνάνι.

[:Sadhana], [:Sadhaka], [:Nirbija Samadhi], [:Smriti], [:Vichara], [:Jnani], [:Antahkarana]


Δημοσιεύτηκε στις 17 Ιουνίου του 2015
στο blog του ΚΥΑΝΟΥ ΔΡΑΚΟΥ
Μετάφραση CopyLeft Κυανός Δράκος με Αγάπη για το ΝΤΑΡΜΑ
[1] Είναι ο νους, η σκέψη, αλλά και ο υποσυνείδητος νους.
[2] Σούκσμα σημαίνει λεπτοφυής και Αβυάκτα άμορφη ή ανεκδήλωτη ή ανέκφραστη.
[3] Σμρίτι  είναι οι μνήμες, οι αναμνήσεις.
[4] Σανκάλπα έχει διάφορες μεταφράσεις όπως: σκέψεις, επιθυμίες, ιδέες, προθέσεις κλπ.
[5] Σημαίνει η Αρχή (Νυάγια) του Σπόρου (Μπίτζα) - Δέντρου (Βρίκσα). Η Αρχή που επεξηγεί τον κύκλο της ζωής.
[6] Ένα Βρίττι είναι αυτό που περιγράφει και ο Σιβανάντα: μια δίνη, ένας κυματισμός σκέψης, μια σκεπτομορφή. Κάτι που εμποδίζει την Συνείδηση να εκφραστεί, είναι ένα εμπόδιο για την φώτιση/ Είναι κύμματα που έρχονται από το υποσυνείδητο, ή τάσεις που εκφράζονται ως σκέψεις ή συναισθήματα.
[7] Τα ερεθίσματα, τα κίνητρα. Ο εξωτερικός παράγοντας.
[8] Ο εκδηλούμενος παράγοντας. Επίσης οι ιδέες και οι αναμνήσεις επίσης.
[9] Η Σαμυάμα κυριολεκτικά σημαίνει κρατώντας μαζί, ενώνοντας, συνδιάζοντας. Ουσιαστικά όμωβς αναφέρεται στον συνδιασμό του Νταράνι (Συγκέντρωσης), της Ντυάνα (Διαλογισμού) και του Σαμάντι (ένωσης: βλ. υποσ.60). Είναι ένα εργαλείο λήψης βαθύτερης γνώσης ενός αντικειμένου ή πεδίου έρευνας. Βλ. Wiki.
[10] Αντακαράνα είναι ο νους και η καρδιά. Μπορεί να αναφέρεται στα διάφορα επίπεδα του νου. Ματρά σημαίνει μόνον ή ουσία. Οπότε κυριολεκτικά Μόνον Νους {καθαρός, δίχως τίποτα άλλο}.
[11] Ένας Ινδός άγιος, μαθητής του Ραμακρίσνα (βλ. wiki).
[12] κυρ. ο λάτρης
[13] Είναι η Υπέρτατη Θεϊκή Μητέρα ή Ντούργκα ή Σάκτι ή Ντέβι
[14] Στότρας είναι ύμνοι ή απλά οι γραφές.
[15] Το Πραράμπντα κάρμα είναι ένα μέρος του Σαμτσίτα Κάρμα (δηλαδή όλων των κάρμα όλων των περασμένων ζωών μας) το οποίο είναι έτοιμο να εκφραστεί και να βιωθεί στην παρούσα.
[16] λατινική έκφραση του όρου άγραφος πίνακας
[17] δηλ.: τον χωρίς αρχή χρόνο.
[18] Κάρμα σημαίνει δράση, πράξεις αλλά και αίτο και αποτέλεσμα. Ο Νόμος του Κάρμα.
[19] Nishkama δηλ.: με ένα ανεγωϊκό τρόπο –χωρίς κάμα, χωρίς επιθυμία βλ.wiki.
[20] δηλ. η ψυχή
[21] Βασάνας: είναι οι τάσεις συμπεριφοράς ή καρμικά εντυπώματα που επηρεάζουν την παρούσα συμπεριφορά ενός ατόμου βλ.wiki. Όχι τυχαία θυμίζει το ελληνικό βάσανα…
[22] Καράνα Σαρίρα: δηλαδή το αιτιατό σώμα, kara?a: αιτία, Sarira: σώμα, βλ.wiki.
[23] Η Μάγια: ο κόσμος της πλάνης, ψευδαίσθησης.
[24] Ράγκα και του Ντβέσα: δηλ. έλξη και αποστροφή.
[25] Σαμσάρα είναι η κυκλική ύπαρξη, ο κύκλος των μετεμψυχώσεων, ο κόσμος.
[26] Τζάπα: επανάληψη μάντραμ ή των ονομάτων του Θεού.
[27] Ντάμα: ένα είδος αυτοκυριαρχίας ή ένα είδος απάρνησης: βλ. Sama and Dama. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρώτα έρχεται η άρνηση και μετά η απάρνηση ενός πράγματος.
[28] Σβαντυάγια: μελέτη του εαυτού: η ενδοσκόπηση.
[29] Σούμπα Βασάνας δηλ.: ωφέλιμες τάσεις σε αντιδιαστολή με τις Ασούμπα βλ. επόμενη σημείωση
[30] Ασούμπα  δηλ.: ανωφέλιμων, βλαβερών (με α- στερητικό).
[31] Η Βιχάρα κυριολεκτικά σημαίνει έρευνα, και εδώ αναφέρεται πιο συγκεκριμένα στην Άταμα-Βιχάρα ή Τζνάνα-βιχάρα: την αυτοέρευνα, την ενασχόληση με το γνώθι σ’ αυτόν (που τόσο λανθασμένα και εύκολα οι άνθρωποι πιστεύουν ότι κατέχουν).
[32] Ή «είμαι Χριστιανός», «είμαι Έλληνας», «είμαι αριστερός», «είμαι γέρος», «είμαι νέος»… Όλα αυτά που ανήκουν στην γήινη προσωπικότητα…
[33] Η Τζνάνα ή σε άλλες μεταγραφές Γκνάνα και Γνιάνα [:Gnana] είναι η Γνώση (είναι και ομόρριζα) και με α- στερητικό όπως ακριβώς και στην ελληνική γίνεται Αγκνιάνα, τουτέστιν άγνοια.
[34] Ντέβα: των θεϊκών πεδίων. Ομόρριζο με το λατινικό Deus, το ελληνικό Δίας και ίσως το Θεός.
[35] το Yogavasishtha είναι ένα κείμενο με διδασκαλίες της Ανβαϊτά Βεντάτα, του δόγματος του Μη-δυισμού.
[36] Μια πολύ όμορφη ιστορία με τον Βασιλιά Σικιντβάτζα και την γυναίκα του την βασίλισσα Τσουντάλα, το οποίο είναι πολύ διδακτικό σχετικά με το  ποια είναι η πραγματική απάρνηση (βαϊράγκυα).
[37] Εννοεί την Μπαγκαβάτ Γκιτά [:Bhagavad Gita]
[38] Να κάνεις Σατσάνγκα είναι να συμμετέχεις στο σατσανγκ, δηλαδή την μάζωξη των ανθρώπων (εκκλησία) ή μια ομάδα που αποζητά την αλήθεια. Σατ: αλήθεια, σάνγκα: ομάδα ή κοινότητα. [βλ. wiki]
[39] [:Rishikesh, Nasik, Varanasi, Haridwar, Prayag] Είναι πόλεις που βρίσκονται στις όχθες του ποταμού Γάγγη (Γκάνγκα: Ganga) και είναι σημαντικά κέντρα προσκυνήματος από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Το Ρισικές είναι η Πύλη των Ιμαλαίων, το Χάριντβαρ είναι γνωστό ως η Πύλη του Θεού κλπ. βλ. εδώ.
[40] Κυριολεκτικά την «όραση» Αναφέρεται στην όραση του Θείου, τα Επιφάνια ή Θεοφάνια.
[41] Σημαίνει οι Μεγάλες Ψυχές.
[42] Γιόγκα σημαίνει Ένωση, επομένως δεν αναφέρεται μόνο στα σωματικά συστήματα αλλά καθαρά σε μια ψυχική πλευρά.
[43] Αυτό που επεξηγεί: η χάρη του Θεού. Ισβάρα: η Θεότητα, Κρίπα: η χάρη.
[44] Σάντανα είναι το μέσο για να επιτευχθεί κάτι. Σε πνευματικό περιεχόμενο όταν λέμε Σάντανα εννοούμε οποιαδήποτε πνευματική ή θρησκευτική άσκηση που ως σκοπό έχει να οδηγήσει τον ασκούμενο στην απελευθέρωση.
[45] Η Αμπυάσα είναι η συστηματική άσκηση που γίνεται για αρκετό χρονικό διάστημα. Εδώ συνδιάζεται με την Γιογκα. Μαζί με την Βαϊράγκυα (την Απάρνηση) είναι θεμελιώδεις τρόποι για να πετύχει κανείς τον Έλεγχο του Νου [Πατάνταζλι] βλ. wiki.
[46] Βεδαντική, δηλαδή μιλάει για την Σάντανα την πνευματική άσκηση όπως αυτή προτείνεται από τα ιερά βιβλία των Βεδών.
[47] Εννοεί ότι είσαι προορισμένος να γίνεις έτσι και αλλιώς σε κάποια ενσάρκωσή σου.
[48] Σαννυάσιν είναι αυτός ο οποίος έχει απαρνηθεί τα εγκόσμια. Ελληνιστί ο Αναχωρητής. Μόνο που λανθασμένα η απάρνηση (βαϊράγκυα) φαίνεται να είναι απάρνηση των υλικών πραγμάτων, τουναντίον είναι η απάρνηση του εγώ, και η προσκόλληση του εγώ στα πράγματα και στο ίδιο το εγώ. Οι Σαννιάσιν είναι επίσης γνωστοί ως Μπίκου (μοναχοί), Παριβράτζα, Σαντού, Σίντα, Σράμανα, Τασάπα/Ταπάσβιν, Τιάγκις, Βαϊράγκις και Γιάτις. 
[49] Ιντρίγυας είναι οι αισθήσεις, αλλά και οι αντικειμενοποιημένες επιθυμίες {μέσω των αισθήσεων}. (βλ. και υπος.56)
[50] Από Μπαγκαβάτ Γκιτά κεφάλαιο 6 στίχος 5. Είναι μια πιο εσωτερική ερμηνεία του εν λόγω στίχου. Κάποιοι μεταφράζουν το ατμάναμ ως νου αλλά νομίζω η πιο σωστή μετάφραση θα ήταν η ψυχή ή το πνεύμα. Κάποιος δηλαδή πρέπει να ελέγχει την ψυχή και το πνεύμα του πρώτα (γιατί εκφράζονται οι επιθυμίες και εν συνεχεία το νου). Γι’ αυτό όταν αναφέρεται στο νου και τον έλεγχό του (στους 15, 24, 26, 27, 37) χρησιμοποιεί την λέξει μανασά [:manasa].
[51] Στην Ανβαϊτά Μαχαβάκυα ονομάζονται «τα Σπουδαία Ρητά» των Ουπανισάδων.
[52] Ιερά κείμενα του Ινδουισμού τα οποία θεωρούνται ότι περιέχουν αποκαλυμμένες αλήθειες για την εσωτερική αυτοπραγμάτωση.
[53] δηλ. Είμαι το Μπράχμαν ή Είμαι η Άφατη Πραγματικότητα  ή Είμαι το Απόλυτο. Ένα εκ των τεσσάρων Μαχαβάκυα που χρησιμοποιούνται για να εξηγήσουν την ένωση του Μακρόσκοσμου με τον Μικρόκοσμο.
[54] Μόκσα: η απελευθέρωση
[55] Ουπάντις: τα περιοριστικά επιπρόσθετα. Σημαντικός όρος, επίσης χαρακτηριστικά. Είναι όρος συνώνυμος με τα Ντάρμας. Είναι το όχημα και τα χαρακτηριστικά που φέρουν την άγνοια. Αυτά τα οχήματα μας περιορίζουν διότι είναι ψευδαισθησιακά.
[56] Ιντρίγυας είναι οι αισθήσεις (βλ. υποσημείωση 49). Υπάρχουν συνολικά 10, δηλ. 5 εξερχόμενα που δρούν, και 5 εισερχόμενα. Τα Τζνάνα Ιντρίγυας (για τζνάνα βλ. υποσ. 33) είναι οι 5 πόρτες των αισθήσεων. Τα Κάρμα-Ιντρίγυας είναι τα 5 όργανα δράσης: Το όργανο του λόγου, τα χέρια, τα πόδια, τα όργανα αναπαραγωγής,  και ο πρωκτός. Αυτά τα φυσικά όργανα είναι απλώς εκφράσεις του αστρικού σώματος καθότι τα πραγματικά Ιντίγυα βρίσκονται στο Αστρικό (Λίνγκαμ Σαρίρα).
[57] Τα πέντε Πράνας ή πέντε αιθέρες τα οποία αντιστοιχούν στα 5 Κάρμα Ιντρίγυας.
[58] βλ. υποσημείωση 22
[59] Ο Σάντακα είναι αυτός που κάνει την Σάντανα: ο ασκούμενος
[60] To Σαμάντι είναι η ενότητα με το αντικείμενο του διαλογισμού ή συγκέντρωσης. Υπάρχουν δύο είδη Σαμάντι το Σαβικάλπα ή Σαμπίτζα Σαμάντι όπου υπάρχει ένα αντικείμενο διαλογισμού (ο διαλογιζόμενος και το αντικείμενο του). Εδώ μιλάει για το δεύτερο είδος το Νιρβικάλπα ή Νιμπίτζα Σαμάντι όπου στο οποίο δεν υπάρχει πλέον κανένα αντικείμενο, και οδηγεί στην γνώση της Συνείδησης ή του Πουρούσα/ Εαυτού. 
[61] Η μνήμη, οι ανάμνηση. 
[62] Ο Γνώστης. Ο γνώστης του Εαυτού, της Αλήθειας, της Μπραχμάν. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: