Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2014

Εάν δεν πράξουμε, δεν πρόκειται να έχουμε αποτέλεσμα.

"Εκείνοι που απαγγέλλουν πολλά ιερά κείμενα, αλλά αποτυγχάνουν να ασκηθούν στις διδασκαλίες μοιάζουν με έναν αγελαδοβοσκό που μετρά τις αγελάδες κάποιου άλλου. Δεν συμμετέχουν στις χαρές της πνευματικής ζωής.

Εκείνοι όμως που γνωρίζουν λίγα κείμενα, ασκούνται όμως στις διδασκαλίες που περιέχονται σε αυτά, θριαμβεύουν πάνω στον πόθο, το μίσος και την αυταπάτη και ζουν με έναν αγνό νου στην ύψιστη σοφία. Στέκονται όρθιοι χωρίς εξωτερικά στηρίγματα και συμμετέχουν στις χαρές της πνευματικής ζωής." 
Νταμμαπάντα σούτραΕάν δεν πράξουμε, δεν πρόκειται να έχουμε αποτέλεσμα. Τα αποτελέσματα έρχονται μόνο μέσα από την άσκηση. Χωρίς τον Διαλογισμό, χωρίς την Αυτοπαρατήρηση, χωρίς την Αυτοεξέταση, και χωρίς την Ανάπτυξη της Συγκέντρωσης δεν μπορεί να κυριαρχηθεί ο νους, και έτσι γινόμαστε έρμαιο των παθών και των επιθυμιών. 


"Για όποιον δεν χαλιναγωγεί τον νου του η επίτευξη της πνευματικής συνειδητοποίησης είναι πράγμα πολύ δύσκολο. Αλλά εκείνος που τον δαμάζει και αγωνίζεται με τον σωστό τρόπο, θα έχει σίγουρη επιτυχία. Αυτή είναι η γνώμη Μου."

κεφ.6 στ.36 Μπαγκαβαντ Γκιτά


«Ο Διαλογισμός φέρνει Σοφία. Η έλλειψη διαλογισμού μας αφήνει στην άγνοια. Να γνωρίζετε καλά αυτό που σας οδηγεί προς τα εμπρός και αυτό που σας κρατάει πίσω, και να επιλέξετε το μονοπάτι που οδηγεί στη Σοφία».

~Σακυαμούνι Βούδδας

Δεν υπάρχουν σχόλια: