Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2014

Αρνητικά ταραχώδη συναισθήματα

Είναι καλύτερο για μένα να καώ μέχρι θανάτου
Ή να με αποκεφαλίσουν:
Δεν πρόκειται, υπό καμία περίπτωση,
Να υποκύψω στον εχθρό, τα αρνητικά (μου) συναισθήματα.
Better for me to be burned to death
Or have my head chopped off:
I shall never, in any circumstances,
Bow to the enemy, (my) disturbing emotions.
Οι κοινοί εχθροί, όταν εκδιώχνονται από μια χώρα,
Εγκαθίστανται και καταλαμβάνουν άλλους τόπους,
Και όταν ανακτούν τις δυνάμεις τους, επιστρέφουν εκ νέου
Αλλά ο τρόπος του εχθρού, των αρνητικών μου συναισθημάτων, δεν είναι παρόμοιοι απ' αυτή την άποψη.
Common enemies, when driven off from a country,
Will settle and occupy other lands,
And when they've recovered their strength, return once again;
But the way of the enemy, my disturbing emotions, is not similar in this regard.
Άθλια ταραχώδη συναισθήματα, όταν απομακρύνεστε απ' το μάτι της σοφίας, 
Και εκδιώχνεστε έξω απ΄ το νου μου, που θα πάτε;
Που θα κατοικήσετε για να επιστρέψετε για να με βλάψετε; 

Pitiful disturbing emotions, when gotten rid of by wisdom's eye
And kicked out of my mind, where will you go?
Where will you live to come back to harm me? '


~ Shantideva  - Engaging in Bodhisattva Behavior (Bodhisattvacharyavatara)
Μποδισατβατσάρυαβατάρα

Σαντιντέβα Δημοσίευση σχολίου