Κυριακή, 16 Σεπτεμβρίου 2012

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΓ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΙΖΗΣ

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ 
ΤΟΥ ΑΓ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΙΖΗΣ


Κύριε, κάνε με όργανο της ειρήνης Σου...

Όπου υπάρχει μίσος, 
εγώ ας σπείρω αγάπη, 
Όπου υπάρχει αμφιβολία, 
εγώ ας σπείρω πίστη, 
Όπου υπάρχει αδικία, 
εγώ ας σπείρω συγχώρεση, 
Όπου υπάρχει διχόνοια,
εγώ ας σπείρω ενότητα.


Όπου υπάρχει πλάνη, 
εγώ ας σπείρω αλήθεια,
Όπου υπάρχει απόγνωση, 
εγώ ας σπείρω ελπίδα, 
Όπου υπάρχει λύπη, 
εγώ ας σπείρω χαρά,
Όπου υπάρχει σκοτάδι, 
Εγώ ας σπείρω φως. 


Ω Κύριε, 
να μην ζητάω παρηγοριά, 
αλλά να παρηγορώ εγώ, 
Όχι να με καταλαβαίνουν, 
αλλά να καταλαβαίνω εγώ. 
Όχι να με αγαπούν, 
αλλά καλύτερα ν’ αγαπώ εγώ.


Επειδή όταν δίνουμε, 
τότε παίρνουμε, 
Και όταν εγκαταλείπουμε, 
τότε πράγματι κερδίζουμε.
Όταν συγχωρούμε, 
τότε συγχωρούμαστε. 
Και όταν πεθαίνουμε... 
Τότε αναγεννιόμαστε σε αιώνια ζωή!


Δημοσίευση σχολίου