Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2011

Οἴ τρείς γκούνα

Ἠ ὐλική φύση ἀποτελείται ἀπο τῖς τρείς γκούνα: τήν Ἀγαθότητα, τό Πάθος καί τήν Ἂγνοια.᾿Οταν τό ἀτομικό ἀθάνατο ζωντανό ὅν ἔρχεται σέ ἐπαφή μέ τήν ὑλική φύση, ὦ Ἀρτζούνα μέ τά δυνατά χέρια, πέφτει κάτω ἀπό τήν ἐπιρροή αὑτῶν τῶν τριῶν γκούνα. Ἀναμάρτητε Ἀρτζούνα, μάθε ὃτι ἠ Ἀγαθότητα, ἠ ἀνώτερη τῶν γκούνα φωτίζει τό ζωντανό ὅν καί τό ἐλευθερώνει ἀπὀ τις συνέπειες ὅλων τῶν ἀμαρτωλών πράξεών του. Ὅποιος ἐπηρεάζεται ἀπ' ἀυτήν ἀναπτύσσει τήν γνώση, ἀλλά ταυτόχρονα δεσμεύεται ἀπό το αἴσθημα εὐτυχίας πού τοῦ προξενεῖ.
Μπαγκαβατ Γκιτά κεφ.14 στ.5-Δεν υπάρχουν σχόλια: